ขอเชิญชมการแสดงดนตรี Music Library Week ในงานสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2565

Music Library Week(
ใต้อาคารภัทรราชา (อาคาร1))
เวลา 11.00 - 12.40 น.
วันที่  15  ส.ค. 65   วง  Sixseven
วันที่  16  ส.ค. 65   วง  LIGHT
วันที่  17  ส.ค. 65   วง  FLETCHER  MUSIC
วันที่  18  ส.ค. 65  วง  CHILLY
มาชม... มาฟัง...กันเยอะๆนะจ้ะ