ขอเชิญชวนเหล่า Cosplayer ทั้งหลาย ร่วมกิจกรรม Cosplay book ปลุกพลังการอ่าน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 งานสัปดาห์ห้องสมุด

ขอเชิญชวนเหล่า Cosplayer ทั้งหลาย ร่วมกิจกรรม Cosplay book ปลุกพลังการอ่าน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 งานสัปดาห์ห้องสมุด 
ติดต่อสอบถามได้ที่ งานห้องสมุด ห้องเรียนสีเขียว (ครูพิสมัย/ครูสุกฤตา) ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2566 แล้วเจอกันค่ะ