ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

The back of the napkin : ปิ้งด้วยภาพ
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : ตู้ หมวด 600
หมวด : เทคโนโลยี วิทยศาสตร์ประยุกค์
เลขหมู่หนังสือ : 658.403
สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ
ผู้แต่ง : แดน โรม
ยอดคงเหลือ : 1


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง การอธิบายการคิดเป็นภาพ คือ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหา