ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

วิสาขา มหาอุบาสิกา แม่หญิงต้นแบบจากพุทธกาลสู่ปัจจุบัน
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : ตู้ หมวด 200
หมวด : ศาสนา
เลขหมู่หนังสือ : 296.30924
สำนักพิมพ์ : ดีเอ็มจี
ผู้แต่ง : พระเทพโพธิวิเทศ
ยอดคงเหลือ : 3


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง นางวิสาขา ซึ่งเป็นมหาอุบาสิกา บุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา เป็นสตรีที่เพียบพร้อมด้วยรูปลักษณืเบญจกัลยาณีมากในสินทรัพย์นับไม่ได้ เป็นสตรีต้นแบบที่ชาวโลกควรเดินตามแบบอย่าง