ข้อมูลทรัพยากร

Ratings :
0
No votes yet

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับเสริมการเรียนรู้ เล่มที่ 3
ประเภททรัพยากร : หนังสือเล่ม
ชั้นเก็บ : ตู้หนังสืออ้างอิง
หมวด : ความรู้ทั่วไป
เลขหมู่หนังสือ : อ.030
สำนักพิมพ์ : โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่ง : โครงการสารานุกรมสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ยอดคงเหลือ : 3


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึง ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย สังคมและวัฒนธรรมไทย ภูปัญญาชาวบ้าน